Riedl Alois
o.T., 1995
28x38 cm

Acryl auf Karton
EUR 1.600,00
o.T

o.T

1.800,00
O.T.

O.T.

750,00
o.T.

o.T.

4.400,00
o.T.

o.T.

7.000,00
o.T.

o.T.

1.400,00
O.T.

O.T.

580,00
O.T.

O.T.

700,00
o.T.

o.T.

930,00
o.T.

o.T.

760,00
o.T

o.T

780,00
o.T.

o.T.

4.300,00