Tamburro Antonio
Pranzo Gia Consumato, 2019
140x140 cm
EUR 15.000,00